Een extra hoofdstuk over deze ruimte. In de gymzaal heb je natuurlijk ruimte genoeg om te bewegen, dus het is een voor de hand liggende plek om het bewegend leren te integreren. 

Wanneer je ervoor wil kiezen om tijdens de gymles het bewegend leren te integreren, zou ik je wel willen aanraden om na te denken over een aantal zaken:

  • Hoe vaak krijgen de kinderen gym in de week?
  • Hoe vaak wordt er effectief bewogen buiten de gymlessen? (Zitten alle kinderen op een sport, zijn ze tijdens het buitenspelen echt bezig met motorische ontwikkeling zoals klimmen, rennen, balanceren, duikelen, spelen met een bal of spelen de kinderen 10 tegen 10 voetbal op het plein en wordt er voornamelijk gewacht?)
  • Wat wordt er naast de gymles en het buitenspelen nog meer gedaan aan beweging binnen de school?
  • Hoe zijn de kinderen motorisch ontwikkeld? 
  • Met andere woorden: kan het kwaad als de kinderen gymtijd missen, of hebben ze deze tijd om zichzelf motorisch te ontwikkelen nodig?

Mijn voorkeur heeft het niet: gymtijd inruilen voor leertijd. Kinderen in Nederland bewegen al te weinig en de motorische vaardigheden nemen in rap tempo af. In 2014 heeft het Mulier Instituut een onderzoek gedaan naar de motorische fitheid van basisschoolkinderen en de conclusie was heftig: ongeveer 40% van de kinderen scoort onder het gemiddelde van het niveau van kinderen in 1980. Helaas is er sinds 2014 geen verbetering gesignaleerd, eerder een achteruitgang. Bedenk dus goed of je dat kleine beetje gym wat kinderen hebben, wil inruilen voor lestijd.

Wel zou je ervoor kunnen kiezen om tijdens de gymles kleine activiteiten toe te voegen, zodat het geen beweegtijd kost. Als voorbeeld kun je denken aan een tikspel, waarbij veel gymleerkrachten van het 3-is-teveel-systeem gebruikmaken. Dat systeem werkt als volgt: kinderen worden getikt, gaan op de bank zitten en zodra er 3 kinderen op de bank zitten, mag nummer 1 weer meedoen. Zo wisselen ze snel door. Wat je zou kunnen doen, is dat wanneer een kind getikt is, hij op de bank een opdracht moet doen en zodra nummer 3 komt zitten (of zodra de opdracht is afgerond), doet het kind weer mee met het spel. Bij dit hoofdstuk heb ik een aantal werkvormen uitgeschreven, die je in de gymles zou kunnen toepassen zonder dat het effectieve beweegtijd kost.

Je kunt hierover best eens met de gymleerkracht bij jou op school in gesprek. De meeste gymleerkrachten zijn natuurlijk op de ALO geschoold: zij weten alles van bewegen, maar hebben waarschijnlijk niet zo snel paraat wat de precieze leerdoelen van jouw groep zijn. Mocht je dus willen dat er tijdens de gymles iets aan leren wordt gedaan, lever dan zelf de juiste materialen aan. 

Les Onderwerpen