Onderwerp voortgang:

Onder het bewegend leren vallen de activiteiten waarbij kinderen actief met de lesstof bezig zijn, terwijl ze bewegen. Deze beweging kan groot zijn, maar kan ook klein zijn: afhankelijk van de activiteit, ruimte en de leerdoelen die je hebt. Bij het bewegend leren maak je soms gebruik van materialen, maar dit hoeft niet. Staan op je stoel is ook bewegen, ook al is het een minimale beweging. In het hoofdstuk “wanneer bewegend leren?” gaan we hier dieper op in.

Het bewegend leren zelf kun je weer onderverdelen in 2 categorieën. Het algemene bewegend leren, zoals hierboven beschreven, of het bewegend leren Plus. Op het verschil tussen beiden komen we zo terug.

Bewegend leren gaat dus over oefeningen, waarbij je lesstof combineert met beweging. Dit kan op allerlei manieren: het overgooien van een bal en ondertussen sommen opnoemen, het uitbeelden van de klok bij het oefenen van klokkijken, een estafettespel op het schoolplein of het spelen van tikkertje en het oplossen van opdrachten wanneer je getikt bent.