Onderwerp voortgang:

Bedenk zelf eens een werkvorm die je in de klas kunt doen, een werkvorm die je in de speelzaal zou gebruiken en een die je zou inzetten op het plein. Hoe kun je deze werkvormen aanpassen, zodat ze ook in andere ruimtes inzetbaar zijn? Werk dit uit in je digitale werkboek.