Onderwerp voortgang:

De opdracht bij het hoofdstuk Juiste momenten is de volgende:

Bedenk voor een komende dag voor 3 lessen werkvormen die je zou kunnen inzetten:

  • Voor de les;
  • Tijdens de les;
  • Na de les.

Werk deze uit in je digitale werkboek.