Onderwerp voortgang:

Bewegend leren leent zich niet goed voor instructies van nieuwe stof. Het is een manier die je inzet wanneer kinderen de stof al kennen. Je kan het dus toepassen wanneer je iets herhaalt, of als verwerking van leerstof die al aan bod is gekomen. Hoe doe je dat?

Voor de les 

Als warming up van je les is bewegend leren zeker geschikt. Door kinderen bijvoorbeeld een aantal stellingen te geven over het onderwerp wat besproken wordt en ze bij die stellingen een beweging te laten maken. Of door een bal over te gooien en de kinderen die de bal vangen een vraag te laten beantwoorden. Wanneer je hiervoor kiest, zorg je ook dat de concentratie weer even een opkikker krijgt: de kinderen hebben immers even bewogen, voordat ze naar jouw uitleg luisteren.

Wil je een les uitleggen met moeilijke stof? Doe dit dan na je gymles, of na het buitenspelen. De hartslag van de kinderen is dan 20 minuten hoger geweest en dit zorgt dat ze de nieuwe stof makkelijker kunnen opslaan. Ook dit hoort bij het bewegen voor de les. 

Na de les

Het laatste moment van je les, waarin je controleert of de doelen zijn behaald, kan best in beweging gedaan worden. Laat kinderen bij spelling bijvoorbeeld een sneeuwballengevecht doen, waarbij ze 3 woorden opschrijven met de categorie die ze geleerd hebben. Of controleer of de feiten van geschiedenis zijn blijven hangen door een stellingenspel te doen. Hierbij kun je kiezen voor korte beweegactiviteiten, zodat kinderen qua concentratie weer helemaal klaar zijn voor hun volgende les.

Tijdens de les

Wanneer stof niet nieuw is, maar herhaald wordt, kun je ook tijdens je les gebruik maken van bewegend leren. Stel je gaat verder met het behandelen van breuken: dan kun je ook op het schoolplein cirkels laten tekenen en laten delen. Of met spelling woorden te laten schrijven in verschillende hoeken, bij de categorieën die die week behandeld worden. Laat kinderen eens grafieken bouwen met materialen, in plaats van tekenen in hun schrift. Of sommen maken op het plein, in een leeg honderdveld. Allemaal mogelijkheden die je tijdens je les kunt doen, maar nogmaals: alleen als de kinderen de stof al kennen.

Tijdens je les heb je vaak het meeste tijd, dus dit moment van je les kun je gebruiken voor grotere activiteiten. Hierbij zou je dus kunnen kiezen voor activiteiten waarbij de hartslag wordt verhoogd (20 minuten matig intensief bewegen), zodat de kinderen voor de les daarop weer optimaal gebruik kunnen maken van hun hersenen! Ook hier: bedenk dus goed wanneer je welke activiteit plant, zodat je met je lessen die erop volgen ook het maximale uit je voorbereiding haalt.

Nog een gratis tip: via de database van de Nationale buitenlesdag van Jantje Beton kun je allerlei lessen downloaden die geschikt zijn als bewegend leren les.