Geef bij iedere vraag aan of het om een energizer, bewegend leren, of bewegend leren plus gaat.